Vianočný stromček Full 3D-185 cm-Rocky Mountain Spruce

270

Tento umelý vianočný stromček je perfektnou voľbou, ak nechcete každý rok kupovať nový strom. To šetrí nielen peniaze a čas, ale chráni aj životné prostredie. Smrek Rocky Mountain je realistickou replikou borovíc, ktoré sa nachádzajú v Skalnatých horách v Severnej Amerike. Vyznačuje sa husto rozmiestnenými a rôznymi veľkosťami konárov pre prirodzený efekt a dobrú dekorovateľnosť. Najvyšší model s výškou 260 cm ponúka krásny a majestátny vzhľad, no aj tie menšie, priemerné vyzerajú pôsobivo reálne. Jeho montáž pomocou dáždnikového systému je uľahčená, takže ho možno rýchlo a jednoducho postaviť, aby boli konáre bezpečne na svojom mieste. Doplnená o svetelné lišty a ozdoby si navyše zachováva svoju krásu roky, takže sa z nej môže dlho tešiť celá rodina.

Výška 185 cm
Priemer 125 cm
3D/PE ihličia 100 %

Ďalšie informácie

Hmotnosť 12 kg
Výška

Záruka

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za dôveru a tešíme sa, že vás môžeme privítať ako jedného z našich spokojných zákazníkov.

Upozorňujeme, že umelé vianočné stromčeky sa podľa príslušných smerníc Európskej únie nepovažujú za tovar dlhodobej spotreby, a preto sa na ne vzťahujú ustanovenia o záruke a záručných podmienkach právnych predpisov Európskej únie, najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES.

Umelé jedličky Holly Jolly Xmastree sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov. Zaručujeme, že kolekcia Holly Jolly Xmastree poskytne našim zákazníkom roky jednoduchého používania a bezstarostnej atmosféry.

Z tohto dôvodu naša spoločnosť ponúka svojim zákazníkom na svoje umelé jedličky Holly Jolly Xmastree okrem zákonných požiadaviek aj predĺženú sezónnu záruku..

Všeobecné podmienky predĺženej sezónnej záruky

Účelom predĺženej sezónnej záruky (záruky), ktorú na seba dobrovoľne prevzal obchodník, je, že poskytuje spotrebiteľovi ďalšiu možnosť riešenia problémov súvisiacich s chybnými výrobkami nad rámec práv priznaných právnymi predpismi.

Predĺženú sezónnu záruku na naše výrobky poskytujeme len vtedy, ak si zakúpite požadovaný výrobok v rámci www.hollyjollyxmastree.eu. zaregistrovať do 90 (deväťdesiat) dní od dátumu nákupu. Ak výrobok nezaregistrujete, platia len zákonné ustanovenia o záruke a záruke.

Predĺžená sezónna záruka Platí len na súkromné použitie.  Na komerčné používanie firemnými zákazníkmi a spoločnosťami (t. j. zákazníkmi, ktorí nie sú považovaní za spotrebiteľov) sa nevzťahuje predĺžená sezónna záruka. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú považovaní za spotrebiteľov, sa uplatňujú len platné európske právne predpisy alebo právne predpisy krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Platí predĺžená sezónna záruka len pre umelé jedličky, ktoré distribuuje spoločnosť Holly Jolly Xmastree., ktoré sa overujú pri každej záručnej reklamácii. Ak sa kód výrobcu na výrobku, na obale alebo na faktúre nezhoduje s elektronicky zaznamenaným kódom alebo číslom výrobku nami predávaného výrobku, vyhradzujeme si právo odmietnuť dobrovoľnú záruku a záruku. Ak si nie ste istí dobrovoľnou zárukou alebo záručnou lehotou výrobku, obráťte sa na predajcu výrobku.

Príslušná predĺžená záručná doba jednotlivých výrobkov je uvedená spolu s označením výrobku na obale výrobkualebo v návode na použitie.

Odôvodnenie záruky je je potrebný doklad o nákupe (faktúra), preto si ho uschovajte!  V prípade žiadosti o opravu, výmenu alebo náhradné diely je potrebné priložiť kópiu pôvodného dokladu o kúpe, na ktorom je uvedené meno kupujúceho, číslo položky, kúpna cena a dátum nákupu. Bez kópie dokladu o kúpe nie je možné vašu žiadosť o záruku vybaviť.

Napriek prísnym kontrolám kvality sa môže stať, že niektorý komponent chýba (vianočné stromčeky sa niekedy skladajú z jednotlivých dielov, ako je podstavec, skrutky na krídlach alebo transformátor pre svetlá) alebo že výrobok zlyhá. Ak chcete nahlásiť záručnú reklamáciu alebo chýbajúce, chybné súčiastky/položky, použite formulár na stránke www.hollyjollyxmastree.eu.

Rozšírený sezónny produkt zaručuje od Holly Jolly Xmastrees sa líšia v závislosti od produktu. Prečítajte si podrobnosti v popise výrobku, aby ste zistili záručnú dobu na výrobky, o ktoré máte záujem. Ak ju nenájdete, kontaktujte predajcu výrobku.

Náklady na dopravu pri spracovaní záruky 

Pri zasielaní výrobku na záručnú opravu si prosím všimnite nasledujúce podmienky:

1) V rámci záručných podmienok sú náklady na dopravu od spoločnosti Holly Jolly Xmastree (do spoločnosti Holly Jolly Xmastree a späť k spotrebiteľovi) hradené v prvá sezóna používania zaplatené (prvá sezóna používania: obdobie od 24. decembra v roku nákupu do 30. januára nasledujúceho roka; prvá sezóna používania znamená faktúru v roku nákupu vystavenú pred 24. decembrom). Upozorňujeme, že spotrebiteľ je povinný zabezpečiť, aby bol výrobok zabalený v čo najmenšom obale, ktorý bezpečne pojme odosielaný výrobok.

2) V druhá sezóna používania spotrebiteľ znáša náklady na doručenie na adresu Holly Jolly Xmastree. Spoločnosť Holly Jolly Xmastree uhradí spotrebiteľovi náklady na vrátenie dielov, ktoré boli opravené z dôvodu výrobnej chyby. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie dielov opravených v dôsledku nesprávneho používania, nedbalosti, zanedbania alebo poškodenia.

3) V tretia sezóna a nasledujúce sezóny všetky náklady na dopravu do záručného servisu a vrátenie znáša spotrebiteľ.

Obchod Holly Jolly Christmas Store zhromažďuje registračné údaje pre predĺženú sezónnu záruku výlučne na účely kontaktovania zákazníka v prípade reklamácie alebo stiahnutia výrobku z trhu. Žiadne údaje ani informácie nepredávame ani nepredávame koncovým používateľom, podnikom ani iným tretím stranám. Naši zákazníci sa nemusia obávať, nezasielame informačné bulletiny ani nevyžiadanú poštu.

Môžete si prečítať naše oznámenie o ochrane údajov tu prečítajte si.

Záruka zaniká v prípade nesprávneho používania výrobku alebo iných faktorov, ktoré môžu predstavovať abnormálne alebo nesprávne používanie výrobku.

Predĺžená sezónna záruka pre určité skupiny výrobkov

 

Umelé vianočné stromčeky s ihlami 100% 3D/PE so vstrekovaním majú predĺženú sezónnu záruku 8 rokov, umelé vianočné stromčeky so snehom a ihlami zo vstrekovania PE/PVC majú predĺženú sezónnu záruku 3 roky. Každý umelý vianočný stromček so zabudovaným LED osvetlením má predĺženú sezónnu záruku 3 roky na osvetlenie LED alebo 3000 prevádzkových hodín (podľa toho, čo nastane skôr) a Predĺžená sezónna záruka 8 rokov na umelú jedľu.

Predĺžená sezónna záruka platí od dátumu pôvodného nákupu.

NAŠE VÝROBKY SÚ URČENÉ VÝLUČNE NA SEZÓNNU INŠTALÁCIU A SÚKROMNÉ POUŽITIE: 60 dní počas vianočného obdobia.

 

Predĺžená sezónna záruka na osvetlenie LED platí 3 roky alebo 3000 prevádzkových hodín (podľa toho, čo nastane skôr) a počas vianočného obdobia 60 dní pri 5 prevádzkových hodinách denne.

Predĺžená sezónna záruka NEPLATÍ pre celoročnú prevádzku TRVALÉ POUŽÍVANIE!  Predĺžená záruka na sezónne používanie platí len vtedy, ak sa výrobok používa v súlade s jeho určením. Výrobky sú určené len na použitie v interiéri, pokiaľ nie je na obale výrobku alebo v jeho popise výslovne uvedené inak. Záruka nemôže byť platná, ak bol výrobok skladovaný vonku alebo vo vlhkom prostredí (okrem výrobkov určených na vonkajšie použitie).

 • Umelá jedľa (s ihlami na vstrekovanie 100% 3D/PE), umelá jedľa (s ihlami na vstrekovanie 100% 3D/PE) s integrovaným osvetlením PRE LITE

 

Predĺžená sezónna záruka 8 rokov sa vzťahuje na opravu alebo výmenu kmeňa/podstavca, podstavca a závesov alebo akejkoľvek inej chybnej časti jedle.ale nie celú časť stromu alebo celú jedľu. Náhradný diel alebo konár vám zašleme spolu s návodom na inštaláciu. Chybný(é) diel(y) bude(ú) opravený(é) alebo vymenený(é) prostredníctvom nášho servisného strediska,

Predĺžená sezónna záruka sa nevzťahuje na:

Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli nesprávne skladované alebo zmontované, používané nesprávne alebo v rozpore s ich určením, pozmenené alebo nesprávne vyčistené nevhodnou metódou alebo čistiacim prostriedkom.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie, poškodenie, rezné rany spôsobené bežným používaním ani na škrabance a nárazy spôsobené nehodou.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie alebo deformáciu spôsobenú najmä nesprávnym skladovaním. Skladovanie je nevhodné najmä, ale nie výlučne, ak je stromček uložený stlačený v malej škatuli, kde sa môže zlomiť drôt a konáre a ihličie sa môže sploštiť a zdeformovať. Skladovanie je tiež nevhodné, ak sa umelý vianočný stromček skladuje pri teplote vyššej ako 45 °C. (Optimálna teplota skladovania je 15 - 40 °C).

V prípade systému závesov s remienkom/spojom nie je možné uplatniť záruku, ak bola hlavná vetva upevnená vo výrobe odstránená, zdeformovaná, ohnutá alebo odrezaná od závesu.

Vždy, keď sa jedľa postaví a konáre sa ohnú, môžu niektoré ihlice odpadnúť, záruka sa na tento jav nevzťahuje.

 

Okrem toho sa záruka nevzťahuje na

 

 • Poškodenie ihličia z dôvodu farebnej stálosti, vyblednutia, vybielenia, poškodenie predtým upevnených šišiek z dôvodu dlhej životnosti, uvoľnené špičky ihličia;
 • opotrebovanie, poškodenie, nesprávne používanie, poškodenie, nedbalosť alebo nehoda vyplývajúce z určeného použitia;
 • Opotrebovanie, pokles ihly v dôsledku bežného používania;
 • Zneužívanie alebo manipulácia;
 • Poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou, skladovaním, hrdzavením alebo úpravou výrobku spotrebiteľom;
 • Poškodenie spôsobené používaním v exteriéri (pokiaľ výrobok nie je vhodný na používanie v exteriéri);
 • nepriame alebo následné škody (záruka/záruka sa obmedzuje výlučne na výmenu alebo opravu chybných výrobkov a nezahŕňa zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody alebo následné škody);
 • akékoľvek nároky vyplývajúce z komerčného použitia;
 • Škody spôsobené nesprávnym používaním, nedbanlivosťou, úmyselnou zmenou alebo inými udalosťami mimo našej kontroly;
 • jedle a ich častí, ktoré môžu starnúť alebo meniť farbu v dôsledku chemických reakcií spôsobených UV žiarením, olejmi, teplom, kyslými dažďami, vzdušným kyslíkom a niektorými soľami (zvetrávanie);
 • Poškodenie jedle v dôsledku vlhkého, mokrého prostredia alebo používania vonku;
 • Poškodenie v dôsledku nesprávneho používania, ktoré môže viesť k poruche viacerých svietidiel;
 • vyhorené svietidlá, poškodené alebo neúplné svietidlá, poškodené vedenie, poškodené alebo opravené transformátory, poškodené alebo opravené spoje;
 • Porucha v prípade kolísania napätia;
 • ľahký reťazec a jeho časti, ktoré môžu starnúť alebo meniť farbu v dôsledku chemických reakcií spôsobených UV žiarením, olejmi, teplom, kyslým dažďom, atmosférickým kyslíkom a niektorými soľami (zvetrávanie);
 • Poškodenie svetelného reťazca a transformátora v dôsledku vlhkého, mokrého prostredia alebo používania vonku;

Záruku nemožno previesť na inú osobu, môže si ju uplatniť len pôvodný vlastník stromu.

Predĺžená 3-ročná záruka na sezónne osvetlenie sa vzťahuje na svietidlá nainštalované z výroby, rozprávkové svetlá LED alebo na opravu či výmenu komponentov osvetlenia a sa vzťahuje len na výmenu chybnej časti svetla/reťaze pre zákazníkaale nie celú časť stromu alebo celú jedľu, s výnimkou prepálenia . LED svietidlo počas bežného používania. Náhradná svetelná reťaz vám bude zaslaná spolu s návodom na inštaláciu. Chybný(é) diel(y) bude(ú) opravený(é) alebo vymenený(é) prostredníctvom nášho servisného strediska,

Náhradný diel bude odoslaný do 1-2 týždňov od prijatia vašej žiadosti. V určitých prípadoch, ak nemáme diel na sklade, musíme ho objednať z výroby, čo môže trvať až 4-8 týždňov. Pri výmene dielu alebo úplnej výmene umelej jedle sa predĺžená sezónna záruka nepredlžuje.

Poznámka: Nový umelý vianočný stromček alebo jeho časti, svetelné reťaze alebo komponenty nebudeme expedovať, kým nedostaneme pôvodný výrobok alebo časť, ktorú zákazník vrátil zo záručných dôvodov.

Údaje výrobcu o životnosti svietidiel LED

Pri osvetľovacích produktoch sa zvyčajne uvádza životnosť LED svietidla, ale táto životnosť nie je zárukou. Tento údaj sa vzťahuje na očakávanú priemernú životnosť výrobku na základe skúšobných podmienok v laboratóriu.

 

 • Umelá jedľa so snehom, umelá jedľa so snehom a osvetlením PRE LITE

 

Predĺžená sezónna 3-ročná záruka sa vzťahuje na opravu alebo výmenu kmeňa/podstavca, podstavca a závesov alebo akejkoľvek inej chybnej časti jedle.ale nie celú drevenú časť alebo celú jedľu. Náhradný diel alebo konár vám zašleme spolu s návodom na inštaláciu. Chybný(é) diel(y) bude(ú) opravený(é) alebo vymenený(é) prostredníctvom nášho servisného strediska,

 

Predĺžená sezónna záruka sa nevzťahuje na:

Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli nesprávne skladované alebo zmontované, používané nesprávne alebo v rozpore s ich určením, pozmenené alebo nesprávne vyčistené nevhodnou metódou alebo čistiacim prostriedkom.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie, poškodenie, rezné rany spôsobené bežným používaním ani na škrabance a nárazy spôsobené nehodou.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie alebo deformáciu spôsobenú najmä nesprávnym skladovaním. Skladovanie je nevhodné najmä, ale nie výlučne, ak je stromček uložený stlačený v malej škatuli, kde sa môže zlomiť drôt a konáre a ihličie sa môže sploštiť a zdeformovať. Skladovanie je tiež nevhodné, ak sa umelý vianočný stromček skladuje pri teplote vyššej ako 45 °C. (Optimálna teplota skladovania je 15 - 45 °C).

 

V prípade systému závesov s remienkom/spojom nie je možné uplatniť záruku, ak bola hlavná vetva upevnená vo výrobe odstránená, zdeformovaná, ohnutá alebo odrezaná od závesu.

Vždy, keď sa jedľa postaví a konáre sa ohnú, môžu niektoré ihlice odpadnúť, záruka sa na tento jav nevzťahuje.

Okrem toho sa záruka nevzťahuje na

 

 • Poškodenie ihličia z dôvodu farebnej stálosti, vyblednutia, vybielenia, poškodenie predtým upevnených šišiek z dôvodu dlhej životnosti, uvoľnené špičky ihličia;
 • Opadávanie, blednutie, žltnutie, zmena farby, farebná stálosť umelého snehu, umelého mrazu alebo umelého mrazu na umelých jedličkách so snehom (flokované, zasnežené);
 • opotrebovanie, poškodenie, nesprávne používanie, poškodenie, nedbalosť alebo nehoda vyplývajúce z určeného použitia;
 • Opotrebovanie, pokles ihly v dôsledku bežného používania;
 • Zneužívanie alebo manipulácia;
 • Poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou, skladovaním, hrdzavením alebo úpravou výrobku spotrebiteľom;
 • Poškodenie spôsobené používaním v exteriéri (pokiaľ výrobok nie je vhodný na používanie v exteriéri);
 • nepriame alebo následné škody (záruka/záruka sa obmedzuje výlučne na výmenu alebo opravu chybných výrobkov a nezahŕňa zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody alebo následné škody);
 • akékoľvek nároky vyplývajúce z komerčného použitia;
 • Škody spôsobené nesprávnym používaním, nedbanlivosťou, úmyselnou zmenou alebo inými udalosťami mimo našej kontroly;
 • jedle a ich častí, ktoré môžu starnúť alebo meniť farbu v dôsledku chemických reakcií spôsobených UV žiarením, olejmi, teplom, kyslými dažďami, vzdušným kyslíkom a niektorými soľami (zvetrávanie);
 • Poškodenie jedle v dôsledku vlhkého, mokrého prostredia alebo používania vonku;
 • Poškodenie v dôsledku nesprávneho používania, ktoré môže viesť k poruche viacerých svietidiel;
 • vyhorené svietidlá, poškodené alebo neúplné svietidlá, poškodené vedenie, poškodené alebo opravené transformátory, poškodené alebo opravené spoje;
 • Porucha v prípade kolísania napätia;
 • ľahký reťazec a jeho časti, ktoré môžu starnúť alebo meniť farbu v dôsledku chemických reakcií spôsobených UV žiarením, olejmi, teplom, kyslým dažďom, atmosférickým kyslíkom a niektorými soľami (zvetrávanie);
 • Poškodenie svetelného reťazca a transformátora v dôsledku vlhkého, mokrého prostredia alebo používania vonku;

 

Záruku nemožno previesť na inú osobu, môže si ju uplatniť len pôvodný vlastník stromu.

Predĺžená 3-ročná záruka na sezónne osvetlenie sa vzťahuje na svietidlá nainštalované z výroby, rozprávkové svetlá LED alebo na opravu či výmenu komponentov osvetlenia a sa vzťahuje len na výmenu chybnej časti svetla/reťaze pre zákazníkaale nie celú časť stromu alebo celú jedľu, s výnimkou prepálenia . LED svietidlo počas bežného používania. Náhradná svetelná reťaz vám bude zaslaná spolu s návodom na inštaláciu. Chybný(é) diel(y) bude(ú) opravený(é) alebo vymenený(é) prostredníctvom nášho servisného strediska,

Náhradný diel bude odoslaný do 1-2 týždňov od prijatia vašej žiadosti. V určitých prípadoch, ak nemáme diel na sklade, musíme ho objednať z výroby, čo môže trvať až 4-8 týždňov. Pri výmene dielu alebo úplnej výmene umelej jedle sa predĺžená sezónna záruka nepredlžuje.

Poznámka: Nový umelý vianočný stromček alebo jeho časti, svetelné reťaze alebo komponenty nebudeme expedovať, kým nedostaneme pôvodný výrobok alebo časť, ktorú zákazník vrátil zo záručných dôvodov.

 

Údaje výrobcu o životnosti svietidiel LED

Pri osvetľovacích produktoch sa zvyčajne uvádza životnosť LED svietidla, ale táto životnosť nie je zárukou. Tento údaj sa vzťahuje na očakávanú priemernú životnosť výrobku na základe skúšobných podmienok v laboratóriu.